Creativiteit wordt steeds belangrijker in de samenleving. Het helpt de mens om innovatieve oplossingen te vinden voor een breed scala aan problemen en om tot frisse, nieuwe ideeën te komen. Daarom vragen veel mensen zich af hoe ze hun creativiteit kunnen verhogen. Voor deze mensen is er nu goed nieuws: het afspelen van vrolijke muziek heeft een positief effect op creativiteit.

Om te onderzoeken wat het effect van muziek is verdeelden onderzoekers uit Nederland en Australië 155 proefpersonen in vier groepen en een controlegroep. De groepen kregen verschillende soorten muziek te horen: kalm, vrolijk, verdrietig of angstig. Deze indeling van muzieksoorten werd gemaakt op basis van ‘stemming’ (positief of negatief) en ‘opwinding’ (laag of hoog). De controlegroep kreeg geen muziek te horen.

De proefpersonen werden tijdens het luisteren gevraagd om hun hersenen te breken op een paar ingewikkelde vraagstukken. En wat bleek nu? De groep die vrolijke (in dit geval klassieke) muziek te horen kreeg bleek vaker creatieve en nuttige oplossingen te vinden voor de problemen dan de mensen die andere muziek, of geen muziek, te horen kregen. Vrolijke muziek werd daarbij gedefinieerd als muziek met een positieve ‘stemming’ en een hoge ‘opwinding’.

“De groepen kregen verschillende soorten muziek te horen: kalm, vrolijk, verdrietig of angstig.”

Hoewel meer onderzoek nodig is geven de onderzoeker al wel aan dat muziek weleens een hele goede en goedkope manier kan zijn om mensen creatiever te maken, en ze daarmee beter te laten functioneren op hun werk of in de maatschappij. Ze zouden volgens de onderzoekers op een flexibelere manier tot ideeën komen.

Bron: Simone M. Ritter, Sam Ferguson. Happy creativity: Listening to happy music facilitates divergent thinking. PLOS ONE, 2017; 12 (9).