InZine Update • Weet oktober

Dit nummer in Weet Magazine: Waar komt religie vandaan? • Moedermelk als antibiotica? • Waarom werd de fiets zo snel populair? • De bombardeerkever: groots ontworpen • Het grootste Britse Marineschip ooit • Zingend een nieuwe taal leren - en natuurlijk is er meer!
Je leest het in Weet Magazine oktober 2017