De laatste jaren is men dementie steeds beter gaan begrijpen. Duidelijk is nu dat de oorzaak van deze ziekte ligt in een eiwitafzetting in de hersenen. Een erfelijke factor is daarin belangrijk, maar ook gezond leven speelt een rol. Een nieuw Brits onderzoek laat daarnaast zien dat ook de kwaliteit van de lucht hierin van invloed zou kunnen zijn.

Het zal je niet verbazen dat luchtvervuiling slecht is voor de gezondheid. Het wordt in verband gebracht met hart- en vaatziekten en astmatische klachten. Of het ook invloed op degeneratieve hersenziektes, zoals dementie, heeft, was echter tot voorkort onduidelijk.

Om erachter te komen of dementie door de luchtkwaliteit wordt beïnvloed, keken wetenschappers naar de gezondheid van mensen die in Londen wonen. Door de ligging van de wegen kon een inschatting worden gemaakt van de luchtkwaliteit. Zo keek men onder meer naar de blootstelling aan stikstofdioxide en fijnstof. Het was schokkend dat de mensen die in de 20% van de gebieden met de meeste luchtvervuiling leefden, 40% meer kans hadden op het ontwikkelen van dementie, dan de mensen die in de 20% schoonste gebieden leefden. Deze bevingen waren consequent en konden niet verklaard worden door andere factoren, zoals roken en diabetes, maar golden alleen voor specifieke soorten dementie.

Deze bevindingen sluiten aan bij wat al bekend was over luchtvervuiling: het is niet goed voor je hersenen. Wel geven de onderzoekers aan dat meer onderzoek nodig is om de exacte relatie tussen dementie en luchtvervuiling met zekerheid vast te stellen.

 


Weet meer:
Iain M Carey, H Ross Anderson, Richard W Atkinson, Sean D Beevers, Derek G Cook, David P Strachan, David Dajnak, John Gulliver, Frank J Kelly. Are noise and air pollution related to the incidence of dementia? A cohort study in London, England.