InZine Update • Weet oktober

Dit nummer in Weet Magazine: Wat dinobotten je vertellen - De geschiedenis van het geweer - Bestaan aliens? - Hoe werden hiërogliefen ontcijferd? - Wat is ‘mannengriep’? - Heeft koning Belsazar echt geleefd? - Nanotechnologie in vlindervleugels – en natuurlijk is er meer!
Je leest het in Weet Magazine oktober.