InZine Update • Weet augustus

Dit nummer in Weet Magazine: Mysterieuze monsters - Wat kun je met kwantummechanica? - Hoe bouw je een zandsculptuur? - Stress verandert je DNA - 3D-simulaties helpen archeologen - En natuurlijk is er meer!
Je leest het in Weet Magazine augustus.