Er is de laatste decennia veel veranderd in de gezondheidzorg. Doctoren behandelen steeds succesvoller een grote diversiteit aan ziekten, mits mensen deze zorg kunnen betalen. Niet gek dat uit een onderzoek in dertig westerse landen blijkt dat de levensverwachting toeneemt wanneer er meer geld wordt uitgegeven aan gezondheidszorg. Opvallend is het echter dat uit ditzelfde onderzoek blijkt dat stijgende uitgaven rondom medicijnen gelinkt wordt met een juist slechtere gezondheid!

Volgens de onderzoekers is het al langer bekend dat medicijnen voor een gezondheidsrisico kunnen zorgen. Het was echter niet aangetoond dat dit zichtbaar wordt wanneer je naar de data van een heel land kijkt. Het doel van het onderzoek is om erachter te komen of de zeer grote stijging in uitgaven in de gezondheidszorg ook daadwerkelijk zorgt voor een betere gezondheid. Hiervoor werd onderzoek gedaan binnen alle landen van de OESO (De VS, Canada en vrijwel heel West-Europa) in de periode 1981-2007.

De onderzoekers keken in het onderzoek zowel naar uitgaven rondom medische zorg als naar uitgaven rondom medicijnen. Bij stijging van uitgaven van de eerste categorie was er doorgaans sprake van een verbetering van de gezondheid. Bij uitgaven aan medicijnen bleek in veel landen het tegendeel het geval. Stijgende uitgaven in onderzoek naar en de omzet van medicijnen zijn gelinkt aan een hoger sterftecijfer en een lagere levensverwachting.

Hoe dit precies komt, weten de onderzoekers niet. Ze vermoeden dat het te maken kan hebben met de giftige bijwerkingen van medicijnen, de manier waarop doctoren voorschrijven of patiënten de medicijnen gebruiken, de marketingstrategie van producenten om zo veel mogelijk te verkopen of een combinatie van deze factoren.

Het is lastig om een conclusie over je eigen medicijngebruik te trekken. Luister dus vooral naar je dokter. En bovenal; voorkomen is beter dan genezen!