In vrijwel alle regio’s op aarde is de variatie in plant- en diersoorten recentelijk opnieuw afgenomen. De daling bedreigt het welzijn van mens en dier: zowel de economie, voedselzekerheid en de kwaliteit van leven staan onder druk. Dat is de conclusie van een onderzoekspanel, bestaande uit 550 experts uit 100 landen.

Biodiversiteit klinkt misschien als een vaag wetenschappelijk begrip, toch is het voor ons dagelijks leven van groot belang. De verschillende soorten houden de natuur (waarin wij leven) in balans. Als er één soort wegvalt, kan er zomaar een domino-effect optreden. Het voortbestaan van de ene soort is namelijk verbonden aan het voortbestaan van de andere. Daarnaast zorgt een diversiteit in en binnen soorten ervoor dat planten en dieren op aarde zich beter kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden.

De afgelopen drie jaar heeft de onderzoeksgroep IPBES de best beschikbare bronnen rondom biodiversiteit laten onderzoeken door vooraanstaande wetenschappers. De conclusie is volgens de voorzitter even simpel als alarmerend: “Overal ter wereld neem de biodiversiteit af. We moeten daarom een halt toeroepen aan de niet duurzame manier waarop we met de aarde omgaan. Niet alleen voor de toekomst, maar ook om wat nu leeft in stand te kunnen houden. Gelukkig is ook bekend wat we kunnen doen om de variatie in soorten te bewaren voor ons nageslacht.”

Als belangrijkste redenen voor de verminderde diversiteit worden overexploitatie, niet duurzaam gebruik van natuurlijke bronnen, lucht- land- en watervervuiling, de komst van soorten die oorspronkelijk niet in een gebied thuishoren (exoten) en klimaatverandering genoemd. De oplossing ligt dan ook in het tegengaan van deze factoren.


Bron: ipbes.net