Wie er nog over twijfelt een hond te nemen wordt misschien een handje geholpen. Hondenbezitters leven namelijk langer! Dat is de uitkomst van een Zweedse studie. De resultaten tonen aan dat eigenaren van een hond een lager risico hebben te overlijden aan hart- en vaatziekten.

Voor het onderzoek hebben de wetenschappers gedurende twaalf jaar 3,4 miljoen mensen tussen de 40 en 80 jaar bestudeerd die in 2001 geen hart- en vaatziekten hadden. ,,In het onderzoek kwam vooral naar voren dat de risico’s flink afnamen bij alleenwonenden, een groep die een grotere kans heeft op hart- en vaatziekten,” aldus Mwenya Mubanga van de universiteit van Uppsala. ,,Alleenstaanden met een hond hebben 33 procent minder kans om te overlijden aan hart- en vaatziekten en 11 procent minder kans om te lijden aan die kwalen.”

Verklaring
Een verklaring kan zijn dat de hond een vervanger kan zijn voor een belangrijk familielid. Ook zijn hondeneigenaren vaak fitter, omdat de meesten een paar keer per dag een rondje lopen met het dier. Enige terughoudendheid is geboden, want de onderzoekers geven eerlijk aan dat ook andere factoren een rol kunnen spelen. Het kan zo zijn dat mensen die een hond nemen al actiever en gezonder zijn dan zij die er geen nemen.

Bron: Mwenya Mubanga, Liisa Byberg, Christoph Nowak, Agneta Egenvall, Patrik K. Magnusson, Erik Ingelsson, Tove Fall, Dog ownership and the risk of cardiovascular disease and death – a nationwide cohort study