InZine Update • Weet december

Dit nummer in Weet Magazine: Wat volgden de wijzen? • Krokodillen-experimenten bevestigen de zondvloed • Elke muur is een spiegel? • Hoe bouw je een megabrug? • Hoe vooronderstellingen je leven beïnvloeden • Wie schreef Mattheüs? - en natuurlijk is er meer!
Je leest het in Weet Magazine december 2017